Práce s rodiči

 

Model Kids‘ Skills nabízí speciální podpůrné programy pro rodiče a další pečující osoby. Jednak je možné se zúčastnit individuálních poradenských/ koučovacích konzultací, při kterých mohou rodiče či pečující osoby řešit konkrétní témata a s pomocí Kids‘ skills kouče hledat další možnosti řešení.

Kromě toho existuje komplexní program „Kids‘ skills pro rodiče a pečující osoby“ („Kids‘ Skills for parents and other carers“), který nabízí rodičům a jiným osobám, které pečují o děti, několik praktických podnětů pro zlepšení vzájemných vztahů a řešení různých problémů.

 

Jedná se o pět tematických bloků, které mohou být různě dlouhé podle domluvy:

1. Jak oceňovat a posilovat sebedůvěru dítěte
Rodiče a pečující osoby se v rámci tohoto bloku učí všímat si toho, co se dětem daří a co už umí, jak tyto věci vhodně a hravě dětem sdělovat, jak posilovat systematicky zdravou sebedůvěru dětí a jak zacházet se soutěživostí mezi dětmi a srovnáváním se.

2. Jak získat dítě pro spolupráci
Zde se rodiče a pečující osoby zaměřují na to, jak konstruktivně sdělovat své požadavky dětem, jak se vyhnout obviňování a vyhrožování a místo toho se zaměřit na jasnou formulaci přání a posilování důvěry a motivace dětí.

3. Spolupráce s dalšími dospělými a institucemi zapojenými do péče o dítě
V tomto tematickém bloku je pozornost věnována možnostem, jak mohou rodiče ze své strany přispět ke zlepšení spolupráce se širší rodinou, školou a dalšími odborníky a institucemi, které se mohou angažovat v péči o dítě.

4. Jak pomoci dětem překonat jejich potíže
Rodiče a pečující osoby se v rámci tohoto bloku zabývají konkrétními praktickými dovednostmi, jak pomoci dětem překonávat těžkosti a problémy. Učí se, jak přetvářet problémy v dovednosti, které se dítě může naučit a jak ho v tom podporovat.

5. Jak zacházet s nežádoucím chováním
V posledním tématickém bloku je pozornost věnována tomu, jak konstruktivně řešit nežádoucí chování u dětí, jak vést dítě k přijetí zodpovědnosti za jejich chování a k nápravě situace.

 

Kde můžete najít více:

SHARRY, J. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících. Praha: Computer press, 2006.
FURMAN,  B.,  AHOLA,  T.  Kids‘  Skills  for  Parents:  Practical  and  Creative  Tools  for  Solution-Focused
Parenting. Helsinki: HBTI, 2002.
Programy pro školy:
KELLY, M. S., KIM, J. S., FRANKLIN, C. Solution-Focused Brief Therapy In Schools. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Coaching. Milwuakee: BFTC Press, 2005.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Approach. Milwuakee: BFTC Press, 2004.
FURMAN,  B.  Kids‘  skills  in  Action:  Stories  of  playful  and  practical  solution-finding  with  children.
Bendigo: St. Luke’s Innovative Resources, 2010.
DE JONG, P., BERG, I. K. Interviewing for solutions. 3rd ed. Pacific Groove: Brooks/ Cole publ., 2008.