Kids' Skills - na řešení orientovaná práce s dětmi, rodiči a komunitou

 

Vitejte na stránkách, které se zaměřují na využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s dětmi, jejich rodiči a celou komunitou. Chceme vám představit metodu Kids' Skills, kterou rozvinuli čelní představitelé na řešení orientovaného přístupu ve Finsku, naši kolegové a přátelé Ben Furman a Tapani Ahola (www.kidsskills.org). Metoda  Kids' Skills je způsob, jak pracovat s různými druhy problémů tvořivě, hravě, efektivně a přitom nepatologizujícím a na spolupráci zaměřeným způsobem. Kids' Skills se dají využít pro děti od tří let věku. Mohou je využívat psychiatři a psychologové, sociální pracovníci, školní a výchovní poradci, speciální padagogové a také sami rodiče dětí. Pro rodiče je určen samostatný vzdělávací program, který  má za cíl zvyšovat rodičovské kompetence a pomáhat rozšiřovat repertoár způsobů, jak si poradit v obtížných výchovných situacích.