Informace o nás

 

PhDr. Daniel Žákovský

Certifikovaný Kids' skills kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor, vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvoval výcvik v integrované psychoterapii manželů Knoblochových (INCIP) a další kurzy a výcviky (SKT Liberec, Rafae), pracuje s dětmi a rodinami v oblasti náhradní rodinné péče (Zlín), rovněž je lektorem odborných kurzů a publikuje v odborných časopisech.
Ve své práci se zaměřuje na to, jak tvořivě zapojit do procesu změny celou rodinu, jak vnést do terapie hru, nové nápady, metafory, příběhy a zajímavá překvapení. Těší ho, když vidí, že i přes určité potíže a problémy dokáže rodina rozvíjet zdroje a potenciál svých členů (ať už jsou to děti nebo dospělí) a zakoušet radost a lásku, když jsou spolu.

E-mail: daniel.zakovsky@dalet.cz

Profesní životopis (.pdf)

 

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

Certifikovaný Kids' skills kouč, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor; absolvoval Ph.D. studium klinické psychologie (Univerzita Palackého v Olomouci) a sociální práce se zaměřením na management a poradenství (Ostravská Univerzita v Ostravě), komplexní 750h výcvik v systemickém přístupu (ISZ), kurzy hypnózy (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a další výcviky a kurzy. Kromě soukromé terapeutické a koučovací praxe (Olomouc - CKT) pracuje také v rodinné poradně v Brně (Bethesda) a vyučuje na katedře sociální práce CMTF UP v Olomouci (terapii a manažerské dovednosti) a na Newton (leadership a přístupy při práci s lidmi). Je také autorem četných odborných publikací.

E-mail: leos.zatloukal@dalet.cz

Profesní životopis (.pdf)

 

Bc. Pavel Vítek

Certifikovaný  Kids' skills kouč, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, absolvent studia andragogiky a komplexního 750h výcviku v systemické terapii a dalších výcviků a kurzů, má mnohaleté zkušenosti s koučováním a poradenstvím a se supervizí. Spolupracuje externě rovněž s dalšími instituty, zejména KON-RAD, o.s., I-KOS a ISZ-MC.
Věří v sílu spolupráce a společného vytváření „želané budúcnosti“ svých klientů – dospělých, dospívajících, dětí, jednotlivců, párů i celých rodin. A současně věří (má ověřeno mnohaletou praxí), že to jde pomocí rozhovoru v příjemné atmosféře, někdy i s trochou humoru. Rád říká, že ho baví být u změny – u změny, kterou si klienti přejí a ke které se společně, krůček po krůčku, přibližují.

E-mail: pavel.vitek@dalet.cz

Web: www.pavel-vitek.cz

Profesní  životopis (.pdf)

 

Mgr. Hana Oravcová

Arteterapeutka a lektorka, vystudovala arteterapii a etiku v sociální práci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvovala výcvik psychoanalyticky zaměřené arteterapie a další kurzy a výcviky pro sociální pracovníky a psychoterapeuty (Dalet, Hermés Group) a výcviky pro pedagogické pracovníky (Skálův institut, STŘED). Je frekventantem Solutions Focus - komplexní výcvik v terapii a poradenství zaměřeném na řešení. Pracuje v neziskové organizaci jako vedoucí sociální služby pro rodiny s dětmi a v programu náhradní rodinné péče. Působí také jako lektorka seminářů pro rodiče.

V terapeutické práci s rodinami se snaží o přesahy do oboru arteterapie, speciální pedagogiky, sociální práce, etiky a psychologie. K rodinám přistupuje s nekonečnou důvěrou v jejich vlastní zdroje a schopnosti a s úžasem nad malými i velkými „zázraky“ v jejich procesu změny.

Profesní  životopis (.pdf)