Informace o nás

 

PhDr. Daniel Žákovský

Certifikovaný Kids' skills kouč, psychoterapeut, supervizor a lektor, vystudoval psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvoval výcvik v integrované psychoterapii manželů Knoblochových (INCIP) a další kurzy a výcviky (SKT Liberec, Rafae), pracuje s dětmi a rodinami v oblasti náhradní rodinné péče (Zlín), rovněž je lektorem odborných kurzů a publikuje v odborných časopisech.
Ve své práci se zaměřuje na to, jak tvořivě zapojit do procesu změny celou rodinu, jak vnést do terapie hru, nové nápady, metafory, příběhy a zajímavá překvapení. Těší ho, když vidí, že i přes určité potíže a problémy dokáže rodina rozvíjet zdroje a potenciál svých členů (ať už jsou to děti nebo dospělí) a zakoušet radost a lásku, když jsou spolu.

E-mail: daniel.zakovsky@dalet.cz

Profesní životopi s (.pdf)

 

Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

Certifikovaný Kids' skills kouč, na řešení orientovaný terapeut, supervizor a lektor; absolvoval Ph.D. studium klinické psychologie (Univerzita Palackého v Olomouci) a sociální práce se zaměřením na management a poradenství (Ostravská Univerzita v Ostravě), komplexní 750h výcvik v systemickém přístupu (ISZ), kurzy hypnózy (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka) a další výcviky a kurzy. Kromě soukromé terapeutické a koučovací praxe (Olomouc - CKT) pracuje také v rodinné poradně v Brně (Bethesda) a vyučuje na katedře sociální práce CMTF UP v Olomouci (terapii a manažerské dovednosti) a na Newton (leadership a přístupy při práci s lidmi). Je také autorem četných odborných publikací.

E-mail: leos.zatloukal@dalet.cz

Profesní životopis ( .pdf)

 

Mgr. Bc. Pavel Vítek

Certifikovaný Kids' skills kouč, certifikovaný Reteaming kouč, terapeut, supervizor a lektor odborných kurzů, certifikovaný lektor Asociace vzdělávání dospělých, absolvent magisterského studia Charitativní a sociální práce, specializace Řízení v sociálních službách a bakalářského studia andragogiky a sociologie, absolvent komplexního 750h výcviku v systemické terapii, absolvent ACTP programu Brief coaching a dalších výcviků a kurzů. Má mnohaleté zkušenosti s koučováním, poradenstvím, supervizí a vzděláváním dospělých. Spolupracuje externě rovněž s dalšími instituty, je členem a supervizorem České asociace pro psychoterapii (ČAP).

Věří v sílu spolupráce a společného vytváření „želané budúcnosti“ svých klientů – dospělých, dospívajících, dětí, jednotlivců, párů i celých rodin. A současně věří (má ověřeno mnohaletou praxí), že to jde pomocí rozhovoru v příjemné atmosféře, někdy i s trochou humoru. Rád říká, že ho baví být u změny – u změny, kterou si klienti přejí a ke které společně startují.

E-mail: pavel.vitek@dalet.cz

Web: www.pavel-vitek.cz

Profesní  životopis (. pdf)

 

 

PhDr. Michal Věžník


Atestovaný klinický psycholog, certifikovaný Reteaming kouč (Dr. Ben Furman), psychoterapeut, supervizor a lektor, absolvoval komplexní 750h výcvik v systemické terapii (ISZ), výcviky v hypnóze (prof. Kratochvíl, Dr. Zíka), je klinickým psychologem v psychiatrické léčebně ve Šternberku a má zkušenosti s lektorováním odborných kurzů a výcviků.
V týmu zastává důležitou roli toho, který vzletné ideály a odvážné nápady vrací zpátky „na zem“, má schopnost krátce a výstižně shrnovat to nejdůležitější, zajišťuje odbornou garanci kurzů pro klinické psychology, stará se o komunikaci s okolním světem a také o mnohé nepopulární leč nezbytné administrativní a organizační záležitosti.

E-mail: michal.vezik@dalet.cz

Profesní životopis(.pdf)