O Kids' Skills

 

Kids' Skills vznikly jako výsledek dlouhodobé supervizní práce v jedné mateřské škole ve Finsku. Tako školka je určena pro děti s vážnými poruchami (jako např. autismus, poruchy chování) a se speciálními potřebami. Název  Kids' Skills znamená v překladu “dětské dovednosti” (nebo také schopnosti/dovednosti dětí). Odkrývá tak jádro přístupu: děti jsou schopné se učit nové věci, pokud k tomu mají vnitřní motivaci a podporu svého okolí. Problém je vnímán jako příležitost naučit se novou dovedenost, která zatím není rozvinuta nebo u dítěte zatím chybí. Pro děti je přirozené učit se nové věci, je to pro ně přirozenější než mluvit o problémech a o jejich selhávání.
Kids' Skills vycházejí z přístupu orientovaného na řešení a také z podnětů z narativní a ericksonovské psychoterapie. Více o přístupu orientovaném na řešení a o jeho proncipech se můžete dozvědět na stránkách www.dalet.cz. Kids' Skills jsou určeny pro děti od 3 let věku a lze je použít napříč věkovým spektrem u různých problémů dětí (pro starší děti a adolescenty jsou pozměněny určité kroky a také společný jazyk). Filozofie Kids' Skills se snaží být jednoduchá a stojí na třech principech: naděje, spolupráce, tvořivost.
Nyní bychom vás chtěli seznámit s 12 kroky metody  Kids' Skills. I když jsou jednotlivé kroky Kids' Skills promyšlené (a jejich posloupnost také), nevnímáme je jako neměnnou proceduru, která by se vždy měla dogmaticky dodržet, ale spíše jako nabídku 12 nástrojů, které máme k dispozici při společné práci.

 

Kroky Kids‘ Skills:
1. Přeměna problémů na dovednosti – zjistěte, jakou dovednost dítě potřebuje k tomu, aby překonalo problém či trápení
2. Dohoda o dovednosti, kterou se dítě bude učit – dojednejte s dítětem, kterou dovednost se začne učit
3. Zkoumání přínosů – pečlivé zkoumání výhod nové dovednosti pro dítě samotné i pro další lidi
4. Pojmenování – vymyslet společně s dítětem zajímavé a atraktivní jméno pro novou dovednost
5. Výběr „pomocníka“ – dítě si vymyslí postavu (z pohádky, nějaké zvíře, hrdinu…), která symbolizuje danou dovednost
6. Hledání podpory – zjistěte, kdo by mohl dítě při učení se nové dovednosti podpořit
7. Posílení sebedůvěry – pomozte dítěti zjistit, proč může věřit, že se novou dovednost dokáže naučit
8. Plánování oslavy – proberte s dítětem, jakým způsobem to oslaví, až se novou dovednost naučí
9. Detailní popis dovednosti – nechte dítě popsat nebo názorně předvést, jak bude nová dovednost konkrétně vypadat
10. Zveřejnění – nechte dítě vhodným způsobem zveřejnit, na jaké dovednosti pracuje
11. Trénování dovednosti – dohodněte se s dítětem kdy, kde a jakým způsobem bude novou dovednost trénovat
12. Připomenutí – dohodněte se s dítětem, jakým způsobem chce připomenout novou dovednost, když na ni třeba někdy zapomene nebo se problémové chování vrátí
13. Oslava – když se dítě naučí dovednost, je čas připravit oslavu a spojit to s poděkováním všem podporovatelům
14. Učení dalších dětí – umožněte dítěti naučit novou dovednost někoho dalšího
15. Další dovednost – dohodněte se s dítětem o další dovednosti, kterou se chce naučit.
 

Lidé se někdy ptají, zda je nutné zahrnout úplně všechny kroky nebo zda je třeba dodržovat přesné pořadí jednotlivých kroků. Ben Furman, tvůrce modelu Kids' Skills k tomu říká:


"Když lidé chodí na lekce tancování, někdy se ptají svých učitelů, zda je lepší potom v tanečním sále improvizovat anebo raději dodržovat přesně ty kroky, které se naučili na kurzu. Učitelé tance obvykle odpovídají, že je užitečné začít při tanci přesně s těmi kroky, které se naučili, a s experimentováním počkat až do chvíle, kdy se budou během tance cítit dostatečně jistí a bezpeční a až se sladí s rytmem hudby. Tehdy je možné experimentovat – měnit pořadí kroků, vynechat některé kroky nebo naopak nějaké nové kroky k tanci přidat. Tento princip se hodí i pro Kids‘ skills. Když budete poprvé využívat tento model, měli byste jej vyzkoušet pokud možno tak, jak je popsaný. Jakmile si jednotlivé kroky osvojíte a osvojíte si i určitý „cit“ pro Kids‘ skills, můžete začít různě experimentovat a hledat si vlastní způsob využití principů Kids‘ skills."
 

Kids' Skills - plakát (postup na jednom listu)

 

Práce s dětmi

 

Kde můžete najít více:
FURMAN,  B.  Kids‘  skills:  Playful  and  practical  solution-finding  with  children.  Bendigo:  St.  Luke’s
Innovative Resources, 2004.
FURMAN, B. (ed.) Kids‘  skills  in  Action:  Stories  of  playful  and  practical  solution-finding  with  children.
Bendigo: St. Luke’s Innovative Resources, 2010.
FURMAN, B. Kids‘ skills Workbook. Helsinki: HBTI, 2000.
FURMAN, B., AHOLA, T. Solution talk: Hosting therapeutic conversations. New York: W. W. Norton and
comp., 1992.
BERG, I. K., STEINER, T. Children’s solution work. New York: W. W. Norton and comp., 2003.
BERG, I. K. Posílení rodiny. Praha: ISZ, 1992.
SELEKMAN, M. D. Collaborative brief therapy with children. New York: The Guilford press, 2010.
SELEKMAN, M. D. Solution-oriented  brief  therapy  with  difficult  adolescents.  In  FRIEDMAN, S.  The  new
language  of  change:  Constructive  collaboration  in  psychotherapy.  New  York:  The  Guilford  press,
1993, s. 138 – 157.
SHARRY, J. Counselling Children, Adolescents and Families: A Strenghts-Based Approach. London: Sage
publ., 2004.

 

Práce s rodiči

 

Model Kids‘ Skills nabízí speciální podpůrné programy pro rodiče a další pečující osoby. Jednak je možné se zúčastnit individuálních poradenských/ koučovacích konzultací, při kterých mohou rodiče či pečující osoby řešit konkrétní témata a s pomocí Kids‘ skills kouče hledat další možnosti řešení.

Kromě toho existuje komplexní program „Kids‘ skills pro rodiče a pečující osoby“ („Kids‘ Skills for parents and other carers“), který nabízí rodičům a jiným osobám, které pečují o děti, několik praktických podnětů pro zlepšení vzájemných vztahů a řešení různých problémů.

 

Jedná se o pět tematických bloků, které mohou být různě dlouhé podle domluvy:

1. Jak oceňovat a posilovat sebedůvěru dítěte
Rodiče a pečující osoby se v rámci tohoto bloku učí všímat si toho, co se dětem daří a co už umí, jak tyto věci vhodně a hravě dětem sdělovat, jak posilovat systematicky zdravou sebedůvěru dětí a jak zacházet se soutěživostí mezi dětmi a srovnáváním se.

2. Jak získat dítě pro spolupráci
Zde se rodiče a pečující osoby zaměřují na to, jak konstruktivně sdělovat své požadavky dětem, jak se vyhnout obviňování a vyhrožování a místo toho se zaměřit na jasnou formulaci přání a posilování důvěry a motivace dětí.

3. Spolupráce s dalšími dospělými a institucemi zapojenými do péče o dítě
V tomto tematickém bloku je pozornost věnována možnostem, jak mohou rodiče ze své strany přispět ke zlepšení spolupráce se širší rodinou, školou a dalšími odborníky a institucemi, které se mohou angažovat v péči o dítě.

4. Jak pomoci dětem překonat jejich potíže
Rodiče a pečující osoby se v rámci tohoto bloku zabývají konkrétními praktickými dovednostmi, jak pomoci dětem překonávat těžkosti a problémy. Učí se, jak přetvářet problémy v dovednosti, které se dítě může naučit a jak ho v tom podporovat.

5. Jak zacházet s nežádoucím chováním
V posledním tématickém bloku je pozornost věnována tomu, jak konstruktivně řešit nežádoucí chování u dětí, jak vést dítě k přijetí zodpovědnosti za jejich chování a k nápravě situace.

 

Kde můžete najít více:

SHARRY, J. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících. Praha: Computer press, 2006.
FURMAN,  B.,  AHOLA,  T.  Kids‘  Skills  for  Parents:  Practical  and  Creative  Tools  for  Solution-Focused
Parenting. Helsinki: HBTI, 2002.
Programy pro školy:
KELLY, M. S., KIM, J. S., FRANKLIN, C. Solution-Focused Brief Therapy In Schools. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Coaching. Milwuakee: BFTC Press, 2005.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Approach. Milwuakee: BFTC Press, 2004.
FURMAN,  B.  Kids‘  skills  in  Action:  Stories  of  playful  and  practical  solution-finding  with  children.
Bendigo: St. Luke’s Innovative Resources, 2010.
DE JONG, P., BERG, I. K. Interviewing for solutions. 3rd ed. Pacific Groove: Brooks/ Cole publ., 2008.

 

Semináře pro náhradní rodiče

Kompletní nabídka seminářů ke stažení (PDF)

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

 

Vzdělávací program v náhradní rodinné péči obsahuje komplex seminářů, jejichž cílem je podpořit výchovné kompetence a dovednosti náhradních rodičů a zvýšit tak úspěšnost náhradní výchovy.

Semináře jsou rozděleny do tří hlavních okruhů – komunikace v rodině, pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a současně bezpečného prostoru pro rozvoj dítěte. Jednotící linií pro nabízené semináře je přístup zaměřený na řešení (zejména práce Bena Furmana a také Johna Sharryho).

 

Podmínky realizace

Časová dotace:  1 seminář/8 hodin.

Počet účastníků: minimálně 6 účastníků, maximálně 20 účastníků

Cena seminářů:

 • 8.000,-Kč + doprava (5 Kč/km) při počtu účastníků 6 – 10 účastníků
 • 10.000,-Kč + doprava (5 Kč/km) při počtu 11 a více účastníků

 

Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský a Mgr. Hana Oravcová

_______________________________________________________________________

Kids' skills aneb jak efektivně pomoci dětem řešit problémy

 

Prožíváte situace, kdy byste moc rádi vašemu dítěti pomohli řešit jeho problém, ale nevíte, jak na to? Nebo jej stále na problém upozorňujete, ale nic se neděje nebo se zdá, že se situace ještě zhoršuje? V tomto semináři bychom vás rádi seznámili se zkušenostmi finského dětského psychiatra a terapeuta Bena Furmana, který pomáhá dětem a rodičům překonávat různě závažné problémy za pomoci přístupu zaměřeného na řešení, speciálně pomocí modelu  Kids' skills.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Od pesimismu k naději
 2. Od boje ke spolupráci
 3. Od pasivity k tvořivosti
 4. Model Kids' skills
 5. Praktický nácvik
 6. Jak pomoci dítěti s řešením situace, když na změně nechce spolupracovat
 7. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

 

Další semináře pro pěstouny doplňují komplexní program “Kids‘ skills pro rodiče a pečující osoby“. Jednotlivé, prakticky zaměřené semináře vycházejí z pěti tematických bloků programu. Podrobněji se zabývají problematikou komunikace pěstounů a dětí, posilování sebedůvěry a zodpovědnosti dětí a rozvíjení zdrojů dětí s ohledem na jejich „diagnózy“.

 

7 léků v komunikaci

 

Lidské slovo je nástroj ostrý jako skalpel. Může léčit, ale také zraňovat. Seminář Vás seznámí se sedmi tipy, které mohou vaší komunikaci s dítětem (a s druhými) napomáhat, aby se stávala více srozumitelnou, podporující, motivující ke změně nebo činnosti, léčivou a rozvíjející empatii, radost, respekt a zralost vzájemného vztahu.

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Proč komunikace není vůbec jednoduchá a jak o dětech přemýšlíme?
 2. Lék podporující a lék povzbuzující
 3. Past „ne …“ a lék na ni
 4. Lék na ochotu splnit úkol
 5. Jak mluvit o nepříjemných věcech nezraňujícím způsobem
 6. Léky podporující vzájemné porozumění
 7. Tipy na to, co dělat (a co nedělat), abychom spolu více mluvili
 8. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Velký třesk aneb jak předcházet konfliktním situacím
a jak se díky nim učit

Konfliktní situace jsou přirozenou součástí života a asi není možné se jim úplně vyhnout. I při výchově dětí často dochází k vyhroceným situacím, kdy často v afektu řekneme nebo uděláme (nebo naopak neuděláme) něco, čeho potom litujeme.

Jak tedy s konflikty zacházet, aby nebyly zdrojem zranění, odcizení nebo půdou pro další „časovanou bombu“? A dá se konfliktním situacím předcházet? Je možné využít je k našemu prospěchu? 

Seminář vám může být praktickou inspirací při nalézání odpovědí na tyto otázky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Co se s námi děje v situaci konfliktu?
 2. Bludný kruh komunikace v konfliktu
 3. Krok od zaměření na problém k zaměření na výstup
 4. Jak udělat z konfliktní situace příležitost pro růst?
 5. Pomůcky pro zklidnění mysli
 6. Jak „užitečně“ komunikovat v konfliktních situacích?
 7. A jak komunikovat po nich?
 8. Praktické pomůcky pro prevenci konfliktů
 9. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Máme doma živé dítě

 

Zvykli jsme si děti, které chvíli neposedí, hodnotit jako náročné na výchovu. Možná nás někdy může zatěžovat představa, že jsme s takovým dítětem pořád v poklusu, že musíme věci dokola (a často bezúspěšně) opakovat, že se z nás stávají „hlídací psi“ a „policajti“. Máme pocit, že naše výchova je odsouzena k naprostému neúspěchu.

Opravdu to ale nejde jinak? Seminář vám nabízí tak trochu jiný pohled na živé děti. Učí, jak mapovat jejich zdroje a jak využívat jejich energii pozitivním směrem.

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. ADHD, hyperaktivita a mýty kolem nich
 2. Hyperaktivita jako problém, hyperaktivita jako zdroj
 3. Být rodičem hyperaktivního dítěte
 4. Být hyperaktivním dítětem rodiče
 5. Tipy pro rodiče
 6. Tipy pro rozvoj dětí
 7. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Každý je na něco chytrý?

Možná se nám někdy stalo, že se chování našich dětí míjí s našimi představami o tom, jaké by měly být a co by měly „už dávno“ zvládat. Někdy se nám zdá, že nepříznivé okolnosti, traumata, špatné návyky a pesimistické předpovědi ovládají život našich dětí a že nelze vystoupit z vleku předepsané diagnózy. A přece se často stává, že geniální myšlenky se rodí v hlavách outsiderů, nad nimiž všichni dávno zlomili hůl. Seminář vám pomůže naučit se objevovat skryté potenciály dětí a efektivně je rozvíjet. 

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Einsteinův příběh
 2. Model vícečetné inteligence
 3. Mapování zdrojů dítěte
 4. Jak efektivně podpořit zdroje dítěte
 5. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Ohraničení živlů –
jak efektivně stanovovat (a posilovat) hranice v chování dětí

Stejně jako oheň potřebuje být ohraničený kameny nebo voda potřebuje mít vodní koryto, tak chování dětí v rodině potřebuje mít hranice. Někdy však naše snahy o vytvoření hranic jakoby způsobují opačný efekt. Seminář vám poskytne náměty jak spoluvytvářet hranice v chování dětí, tak aby nedocházelo k potlačení prožívání, ale k budování osobní zodpovědnosti dítěte za své chování.

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Kyvadlo a jeho extrémní polohy
 2. Jaké podoby mají hranice a jak má vypadat ta „správná“
 3. Jak se dívat s dítětem stejným směrem a podporovat jeho růst
 4. Proč je dobré od sebe oddělovat chování dítěte a osobu dítěte
 5. Rozhovor o hranicích mezi dospělými
 6. Dobří pomocníci při spoluvytváření hranic
 7. O komunikaci, jednání a vyjednávání při vytváření hranic
 8. Tipy jak se vyhnout dětským pastem na dospělé a dospěláckým pastem na děti
 9.  Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Jak učit děti zodpovědnosti

Výchova někdy vypadá jako ping pong, v němž chybí druhý hráč. Zatímco rodiče se snaží zodpovědnost „přepinknout“ dítěti a očekávají zpět nahrávku v podobě adekvátního chování, děti se snaží zodpovědnosti vyhnout a nahrávku ignorují. Jak tedy přimět dítě ke smysluplné hře, z níž mají všichni aktéři radost a užitek, a nevytahovat hned červenou kartu? A kde leží hranice toho, co ještě po dítěti můžeme chtít a co už nezvládne? Seminář vám nabídne nové nápady, jak dítě efektivně seznámit s důsledky jeho chování a naučit ho přijmout vlastní zodpovědnost.

Seminář je zaměřený prakticky – kroky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Časté reakce našich dětí
 2. Efekt intervence dospělého – modelová situace
 3. Motivace jako důležitý faktor
 4. Technika Kroky k zodpovědnosti
 5. Praktický rozbor a nácvik
 6. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Jak zacházet se stresem a napětím u dítěte a u sebe

Slovíčko „stress” pochází z angličtiny a překládá se jako „napětí, namáhání, tlak“. Překlad tohoto moderního slova evokuje sílu nebo na první pohled skrytou energii. V rámci tohoto semináře se budeme učit vnímat stres jako možnou „energii ke změně“ a budeme se učit starat se také o vnitřní zdroje pohody, relaxace a zklidnění u sebe nebo u dítěte.

Seminář bude zaměřený prakticky – poskytne vám nové podměty a techniky, které budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet využívat do kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Úvod, co vědci říkají o stresu
 2. Stres jako šance pro změnu
 3. Vlastní stresová situace – praktický rozbor
 4. Péče o své zdroje
 5. Stres u dítěte a jak mu v tom pomoci – nápady, techniky, rituály
 6. Technika spojených prstů
 7. Závěr, shrnutí, reflexe

_______________________________________________________________________

Práce s emocemi v náhradní rodinné péči

Emoce jsou nedílnou součástí mezilidské interakce, někdy jsme si jejich vlivu na naše jednání vědomi a jindy zase méně. Seminář nemá ambice vám poskytnout další možné definice emocí nebo vhled do emočního fungování, ale spíše podněty a pomůcky, jak pracovat se svými emocemi, s emocemi dětí a také s emocemi ostatních dospělých zainteresovaných do situace dítěte. Také se budete moci dozvědět o možnostech rozvoje emoční inteligence.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Úvod, několik příběhů o emocích
 2. Dobrý sluha - špatný pán (emoce jako zdroj energie a emoce jako signál)
 3. Emoce ve vztazích
 4. Jak zacházet se svými emocemi
 5. Jak reagovat na emoce druhých
 6. Rozvíjení pozitivních emocí
 7. Podpora rozvoje emoční inteligence
 8. Závěr, shrnutí, reflexe

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Připravujeme:

Dílna na rozšiřování možností

Tyto dílny jsou tematicky otevřené a jsou určeny všem, kteří chtějí prohlubovat a procvičovat své dovednosti v dalších tématech, s nimiž se ve výchově setkávají.

Seminář je založený na nácviku praktických dovedností v modelových situacích, které vycházejí z konkrétního kontextu účastníků.

Časová dotace: 8h

_______________________________________________________________________

7 tipů, které stojí za to při výchově vyzkoušet

 

„Dobrá rodina“ není ta, kde neexistují nedorozumění a konflikty, kde nejsou problémy, kde rodiče nikdy nedělají chyby a děti nezlobí, kde jsou vždy na sebe lidé milí a vždy reagují rozumně. „Dobrá rodina“ je spíše ta, která i přes různé potíže a problémy „žije“, kde se budují a posilují vztahy. Je zde snaha o porozumění druhému, je zde prostor pro radost a prostor pro růst každého člena. A je zde nezpochybnitelný pocit, že se lidé v ní mají a budou mít rádi, ať už řeší cokoliv.

Seminář je určen všem, kteří hledají odpověď na otázku „co ještě můžeme dělat jinak nebo lépe?“.

Seminář je zaměřený prakticky – tipy budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Kde můžete najít více:

SHARRY, J. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících. Praha: Computer press, 2006.
FURMAN,  B.,  AHOLA,  T.  Kids‘  Skills  for  Parents:  Practical  and  Creative  Tools  for  Solution-Focused
Parenting. Helsinki: HBTI, 2002.
Programy pro školy:
KELLY, M. S., KIM, J. S., FRANKLIN, C. Solution-Focused Brief Therapy In Schools. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Coaching. Milwuakee: BFTC Press, 2005.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Approach. Milwuakee: BFTC Press, 2004.
FURMAN,  B.  Kids‘  skills  in  Action:  Stories  of  playful  and  practical  solution-finding  with  children.
Bendigo: St. Luke’s Innovative Resources, 2010.
DE JONG, P., BERG, I. K. Interviewing for solutions. 3rd ed. Pacific Groove: Brooks/ Cole publ., 2008.

 

Práce pro školy

 

Připravujeme programy pro školy, které kombinují:
- práci s celou třídou (překonávání potíží pomocí učení dovedností, zpětná vazba, facilitace změn ve třídě, podpora spolupráce…)
- koučování učitelů (podpora učitelů při práci s třídami, hledání nových možností, posilování spokojenosti a smysluplnosti práce)

V těchto programech se inspirujeme procesem Kids‘ skills a metodou WOWW („Working on what works“) pro koučování ve školách, kterou vytvořila Insoo Kim Berg a Lee Shilts.