Semináře pro náhradní rodiče

Kompletní nabídka seminářů ke stažení (PDF)

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

 

Vzdělávací program v náhradní rodinné péči obsahuje komplex seminářů, jejichž cílem je podpořit výchovné kompetence a dovednosti náhradních rodičů a zvýšit tak úspěšnost náhradní výchovy.

Semináře jsou rozděleny do tří hlavních okruhů – komunikace v rodině, pozitivní rozvíjení vztahů v rodině a vytváření motivujícího a současně bezpečného prostoru pro rozvoj dítěte. Jednotící linií pro nabízené semináře je přístup zaměřený na řešení (zejména práce Bena Furmana a také Johna Sharryho).

 

Podmínky realizace

Časová dotace:  1 seminář/8 hodin.

Počet účastníků: minimálně 6 účastníků, maximálně 20 účastníků

Cena seminářů:

 • 8.000,-Kč + doprava (5 Kč/km) při počtu účastníků 6 – 10 účastníků
 • 10.000,-Kč + doprava (5 Kč/km) při počtu 11 a více účastníků

 

Lektoři: PhDr. Daniel Žákovský a Mgr. Hana Oravcová

_______________________________________________________________________

Kids' skills aneb jak efektivně pomoci dětem řešit problémy

 

Prožíváte situace, kdy byste moc rádi vašemu dítěti pomohli řešit jeho problém, ale nevíte, jak na to? Nebo jej stále na problém upozorňujete, ale nic se neděje nebo se zdá, že se situace ještě zhoršuje? V tomto semináři bychom vás rádi seznámili se zkušenostmi finského dětského psychiatra a terapeuta Bena Furmana, který pomáhá dětem a rodičům překonávat různě závažné problémy za pomoci přístupu zaměřeného na řešení, speciálně pomocí modelu  Kids' skills.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Od pesimismu k naději
 2. Od boje ke spolupráci
 3. Od pasivity k tvořivosti
 4. Model Kids' skills
 5. Praktický nácvik
 6. Jak pomoci dítěti s řešením situace, když na změně nechce spolupracovat
 7. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

 

Další semináře pro pěstouny doplňují komplexní program “Kids‘ skills pro rodiče a pečující osoby“. Jednotlivé, prakticky zaměřené semináře vycházejí z pěti tematických bloků programu. Podrobněji se zabývají problematikou komunikace pěstounů a dětí, posilování sebedůvěry a zodpovědnosti dětí a rozvíjení zdrojů dětí s ohledem na jejich „diagnózy“.

 

7 léků v komunikaci

 

Lidské slovo je nástroj ostrý jako skalpel. Může léčit, ale také zraňovat. Seminář Vás seznámí se sedmi tipy, které mohou vaší komunikaci s dítětem (a s druhými) napomáhat, aby se stávala více srozumitelnou, podporující, motivující ke změně nebo činnosti, léčivou a rozvíjející empatii, radost, respekt a zralost vzájemného vztahu.

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Proč komunikace není vůbec jednoduchá a jak o dětech přemýšlíme?
 2. Lék podporující a lék povzbuzující
 3. Past „ne …“ a lék na ni
 4. Lék na ochotu splnit úkol
 5. Jak mluvit o nepříjemných věcech nezraňujícím způsobem
 6. Léky podporující vzájemné porozumění
 7. Tipy na to, co dělat (a co nedělat), abychom spolu více mluvili
 8. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Velký třesk aneb jak předcházet konfliktním situacím
a jak se díky nim učit

Konfliktní situace jsou přirozenou součástí života a asi není možné se jim úplně vyhnout. I při výchově dětí často dochází k vyhroceným situacím, kdy často v afektu řekneme nebo uděláme (nebo naopak neuděláme) něco, čeho potom litujeme.

Jak tedy s konflikty zacházet, aby nebyly zdrojem zranění, odcizení nebo půdou pro další „časovanou bombu“? A dá se konfliktním situacím předcházet? Je možné využít je k našemu prospěchu? 

Seminář vám může být praktickou inspirací při nalézání odpovědí na tyto otázky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Co se s námi děje v situaci konfliktu?
 2. Bludný kruh komunikace v konfliktu
 3. Krok od zaměření na problém k zaměření na výstup
 4. Jak udělat z konfliktní situace příležitost pro růst?
 5. Pomůcky pro zklidnění mysli
 6. Jak „užitečně“ komunikovat v konfliktních situacích?
 7. A jak komunikovat po nich?
 8. Praktické pomůcky pro prevenci konfliktů
 9. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Máme doma živé dítě

 

Zvykli jsme si děti, které chvíli neposedí, hodnotit jako náročné na výchovu. Možná nás někdy může zatěžovat představa, že jsme s takovým dítětem pořád v poklusu, že musíme věci dokola (a často bezúspěšně) opakovat, že se z nás stávají „hlídací psi“ a „policajti“. Máme pocit, že naše výchova je odsouzena k naprostému neúspěchu.

Opravdu to ale nejde jinak? Seminář vám nabízí tak trochu jiný pohled na živé děti. Učí, jak mapovat jejich zdroje a jak využívat jejich energii pozitivním směrem.

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. ADHD, hyperaktivita a mýty kolem nich
 2. Hyperaktivita jako problém, hyperaktivita jako zdroj
 3. Být rodičem hyperaktivního dítěte
 4. Být hyperaktivním dítětem rodiče
 5. Tipy pro rodiče
 6. Tipy pro rozvoj dětí
 7. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Každý je na něco chytrý?

Možná se nám někdy stalo, že se chování našich dětí míjí s našimi představami o tom, jaké by měly být a co by měly „už dávno“ zvládat. Někdy se nám zdá, že nepříznivé okolnosti, traumata, špatné návyky a pesimistické předpovědi ovládají život našich dětí a že nelze vystoupit z vleku předepsané diagnózy. A přece se často stává, že geniální myšlenky se rodí v hlavách outsiderů, nad nimiž všichni dávno zlomili hůl. Seminář vám pomůže naučit se objevovat skryté potenciály dětí a efektivně je rozvíjet. 

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Einsteinův příběh
 2. Model vícečetné inteligence
 3. Mapování zdrojů dítěte
 4. Jak efektivně podpořit zdroje dítěte
 5. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Ohraničení živlů –
jak efektivně stanovovat (a posilovat) hranice v chování dětí

Stejně jako oheň potřebuje být ohraničený kameny nebo voda potřebuje mít vodní koryto, tak chování dětí v rodině potřebuje mít hranice. Někdy však naše snahy o vytvoření hranic jakoby způsobují opačný efekt. Seminář vám poskytne náměty jak spoluvytvářet hranice v chování dětí, tak aby nedocházelo k potlačení prožívání, ale k budování osobní zodpovědnosti dítěte za své chování.

Seminář je zaměřený prakticky – nové podněty a techniky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Kyvadlo a jeho extrémní polohy
 2. Jaké podoby mají hranice a jak má vypadat ta „správná“
 3. Jak se dívat s dítětem stejným směrem a podporovat jeho růst
 4. Proč je dobré od sebe oddělovat chování dítěte a osobu dítěte
 5. Rozhovor o hranicích mezi dospělými
 6. Dobří pomocníci při spoluvytváření hranic
 7. O komunikaci, jednání a vyjednávání při vytváření hranic
 8. Tipy jak se vyhnout dětským pastem na dospělé a dospěláckým pastem na děti
 9.  Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Jak učit děti zodpovědnosti

Výchova někdy vypadá jako ping pong, v němž chybí druhý hráč. Zatímco rodiče se snaží zodpovědnost „přepinknout“ dítěti a očekávají zpět nahrávku v podobě adekvátního chování, děti se snaží zodpovědnosti vyhnout a nahrávku ignorují. Jak tedy přimět dítě ke smysluplné hře, z níž mají všichni aktéři radost a užitek, a nevytahovat hned červenou kartu? A kde leží hranice toho, co ještě po dítěti můžeme chtít a co už nezvládne? Seminář vám nabídne nové nápady, jak dítě efektivně seznámit s důsledky jeho chování a naučit ho přijmout vlastní zodpovědnost.

Seminář je zaměřený prakticky – kroky budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Časté reakce našich dětí
 2. Efekt intervence dospělého – modelová situace
 3. Motivace jako důležitý faktor
 4. Technika Kroky k zodpovědnosti
 5. Praktický rozbor a nácvik
 6. Závěrečná reflexe

_______________________________________________________________________

Jak zacházet se stresem a napětím u dítěte a u sebe

Slovíčko „stress” pochází z angličtiny a překládá se jako „napětí, namáhání, tlak“. Překlad tohoto moderního slova evokuje sílu nebo na první pohled skrytou energii. V rámci tohoto semináře se budeme učit vnímat stres jako možnou „energii ke změně“ a budeme se učit starat se také o vnitřní zdroje pohody, relaxace a zklidnění u sebe nebo u dítěte.

Seminář bude zaměřený prakticky – poskytne vám nové podměty a techniky, které budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet využívat do kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Úvod, co vědci říkají o stresu
 2. Stres jako šance pro změnu
 3. Vlastní stresová situace – praktický rozbor
 4. Péče o své zdroje
 5. Stres u dítěte a jak mu v tom pomoci – nápady, techniky, rituály
 6. Technika spojených prstů
 7. Závěr, shrnutí, reflexe

_______________________________________________________________________

Práce s emocemi v náhradní rodinné péči

Emoce jsou nedílnou součástí mezilidské interakce, někdy jsme si jejich vlivu na naše jednání vědomi a jindy zase méně. Seminář nemá ambice vám poskytnout další možné definice emocí nebo vhled do emočního fungování, ale spíše podněty a pomůcky, jak pracovat se svými emocemi, s emocemi dětí a také s emocemi ostatních dospělých zainteresovaných do situace dítěte. Také se budete moci dozvědět o možnostech rozvoje emoční inteligence.

Časová dotace: 8h

Obsah:

 1. Úvod, několik příběhů o emocích
 2. Dobrý sluha - špatný pán (emoce jako zdroj energie a emoce jako signál)
 3. Emoce ve vztazích
 4. Jak zacházet se svými emocemi
 5. Jak reagovat na emoce druhých
 6. Rozvíjení pozitivních emocí
 7. Podpora rozvoje emoční inteligence
 8. Závěr, shrnutí, reflexe

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Připravujeme:

Dílna na rozšiřování možností

Tyto dílny jsou tematicky otevřené a jsou určeny všem, kteří chtějí prohlubovat a procvičovat své dovednosti v dalších tématech, s nimiž se ve výchově setkávají.

Seminář je založený na nácviku praktických dovedností v modelových situacích, které vycházejí z konkrétního kontextu účastníků.

Časová dotace: 8h

_______________________________________________________________________

7 tipů, které stojí za to při výchově vyzkoušet

 

„Dobrá rodina“ není ta, kde neexistují nedorozumění a konflikty, kde nejsou problémy, kde rodiče nikdy nedělají chyby a děti nezlobí, kde jsou vždy na sebe lidé milí a vždy reagují rozumně. „Dobrá rodina“ je spíše ta, která i přes různé potíže a problémy „žije“, kde se budují a posilují vztahy. Je zde snaha o porozumění druhému, je zde prostor pro radost a prostor pro růst každého člena. A je zde nezpochybnitelný pocit, že se lidé v ní mají a budou mít rádi, ať už řeší cokoliv.

Seminář je určen všem, kteří hledají odpověď na otázku „co ještě můžeme dělat jinak nebo lépe?“.

Seminář je zaměřený prakticky – tipy budete moci v rámci cvičení (ve dvojicích nebo v malých skupinkách) ihned zkoušet a uplatnit v kontextu své životní situace.

Časová dotace: 8h

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Kde můžete najít více:

SHARRY, J. Řešíme problémy s výchovou dětí a dospívajících. Praha: Computer press, 2006.
FURMAN,  B.,  AHOLA,  T.  Kids‘  Skills  for  Parents:  Practical  and  Creative  Tools  for  Solution-Focused
Parenting. Helsinki: HBTI, 2002.
Programy pro školy:
KELLY, M. S., KIM, J. S., FRANKLIN, C. Solution-Focused Brief Therapy In Schools. Oxford: Oxford University
Press, 2008.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Coaching. Milwuakee: BFTC Press, 2005.
BERG, I. K., SHILTS, L. Clasroom Solutions: WOWW Approach. Milwuakee: BFTC Press, 2004.
FURMAN,  B.  Kids‘  skills  in  Action:  Stories  of  playful  and  practical  solution-finding  with  children.
Bendigo: St. Luke’s Innovative Resources, 2010.
DE JONG, P., BERG, I. K. Interviewing for solutions. 3rd ed. Pacific Groove: Brooks/ Cole publ., 2008.